Jean Monnet Open Online Course of European Integration: Strategic Communications

Liderii UE sunt din ce în ce mai îngrijorați de efectul destabilizator al a ceea ce ei consideră că sunt "campanii de comunicare strategică" coordonate și ostile, sponsorizate de puteri străine. Dar campaniile de comunicare care vizează mobilizarea publicului pentru a influența factorii de decizie ai UE nu sunt nici noi, nici exclusive guvernelor străine. Așa-numitele tactici de bază, cum ar fi organizarea de evenimente publice și lansarea de campanii media, în ciuda faptului că sunt discreditate în mare măsură, sunt foarte importante în acordarea accesului grupurilor de interese la factorii de decizie ai UE. În plus, UE și aliații săi nu sunt doar niște obiective pasive ale comunicărilor strategice și își desfășoară propriile campanii de informare, atât pe plan intern, cât și pe plan internațional. În cele din urmă, rețelele sociale au perturbat canalele tradiționale de comunicare și au creat noi oportunități și amenințări pentru comunicațiile strategice ale UE, subliniind importanța influencer-ilor și a avocaților de marcă, dar și crearea de noi provocări pentru detectarea campaniilor de manipulare inșelatoare si asigurarea confidențialității datelor tale.

Acest curs este destinat studenților cu interes în comunicările strategice, dar puține cunoștințe de specialitate anterioare despre UE sau gestionarea campaniilor de social media. Are trei obiective principale. În primul rând, își propune să ofere o scurtă introducere în politica și elaborarea politicilor UE, precum și instrumentele necesare pentru a obține informații despre UE și a le analiza critic. În al doilea rând, subliniază modul în care în UE, ca și în alte sisteme politice democratice, factorii de decizie politică sunt puternic influențați de opinia publică, iar interesele private și publice, interne și externe, încearcă să mobilizeze publicul prin campanii strategice de comunicare c[ s[ influențeze factorii de decizie politică. În cele din urmă, cursul își propune să pregătească studenții pentru noile oportunități și amenințări pe care social media le-au creat pentru comunicariile strategice ale UE, inclusiv problemele legate de confidențialitatea datelor. Oferă o pregătire practică în managementul agil al proiectelor, precum și sfaturi utile pentru cei care doresc să devină influencer-i în era digitală. Indiferent dacă esti interesat să susții interesele agricultorilor din UE, să lupți împotriva corupției în România, sau să promovezi pacea în Ucraina, acest curs îți va dota cu instrumentele necesare pentru a putea stăpâni social media.

Please login or register to take this course.
Methodology: 
This course will be based on synchronous web conferences (Mondays at 11.30 EET and Fridays at 18.00 EET), asynchronous online-only discussions, and an agile team project carried out during the whole semester.
Topics: 
1. The basics of strategic communication: definition, goals, stages, elements: audience, messages, channels, speakers and time. 2. How to manage your strategic communications campaign: introduction to Agile project management. 3. Positive models of the EU: introduction to the scientific method. 4. The single market, the euro, and other efficiency policies: competition, transport, environment, fisheries. 5. The EU budget and redistributive policies: common agricultural policy, regional policy. 6. External relations: immigration, trade, and other foreign policies. 7. EU policy making. Legislative politics: agendas and vetoes. Executive and judicial politics: principals and agents. 8. The citizen connection: public opinion, elections and interest representation in the EU. 9. Outside lobbying: public opinion and interest group strategies in the EU. 10. Government-sponsored strategic communications: Russia, ISIL, the US, and the EU. 11. Power tips for EU strategic communications in the social media: how to optimise your profile, feed the content monster, perfect your posts, and respond to comments. How to integrate social media and blogging, get more followers, socialise events, run Google+ Hangouts on Air, rock a twitter chat, avoid looking clueless, and optimise for individual platforms. 12. Measuring value in strategic communications campaigns: social media, public opinion and political metrics. 13. The EU's General Data Protection Regulation (GDPR). 14. Project result presentations.
Indicative reading: 

Hix, S., & Høyland, B. (2011). The political system of the European Union. Palgrave Macmillan; Kollman, K. (1998). Outside lobbying: Public opinion and interest group strategies. Princeton University Press; Greenwood, J. (2017). Interest representation in the European Union. Palgrave; Chalmers, A. W. (2013). Trading information for access: informational lobbying strategies and interest group access to the European Union. Journal of European Public Policy, 20(1), 39-58; European Union Institute for Security Studies (2016). EU strategic communications with a view to counteracting propaganda. European Parliament. Kawasaki, G., & Fitzpatrick, P. (2014). The Art of Social Media: Power Tips for Power Users. Penguin; Hlavac, R. (2014). Social IMC Social Strategies with Bottom-Line ROI; Poston, L. (2012). Social Media Metrics for Dummies. John Wiley & Sons.

Coordinators: 
Live dates: 
Monday, 3 September, 2018 to Friday, 21 December, 2018